Biuro

Bardzo ważnymi modułami, które wchodzą w skład naszego oprogramowania są moduły biurowe. Biuro BImanago zostało opracowane w taki sposób, aby usprawnić prowadzenie każdego rodzaju firmy czy instytucji. Moduły biurowe zapewniają pełne wsparcie w organizacji biura i sekretariatu – automatyzują zachodzące procesy i minimalizują czas pracy właściciela oraz pracowników.

Elektroniczny rejestr korespondencji

Pierwszym modułem, który został udostępniony jest elektroniczny rejestr korespondencji. Moduł ten umożliwia pełną ewidencję i nadzór zarówno nad pocztą wychodzącą, przychodzącą, jak i wewnętrzną. Korespondencja zapewnia pełen dostęp do rejestru oraz skanów pism.

Dostęp online do modułu korespondencji umożliwia szybką i sprawną pracę nie tylko w małej, ale również w średniej oraz dużej firmie.

Przepustki – efektywne zarządzanie zezwoleniami i uprawnieniami

Moduł przepustki, który możesz znaleźć w naszym oprogramowaniu BImanago został stworzony w celu usprawnienia procesów związanych z zarządzaniem zezwoleniami i uprawnieniami do wejścia na teren oraz do obiektów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Moduł przepustki składa się z czterech części, którymi są:

Zgłoszenie wejść

Funkcja ta pozwala na tworzenie zgłoszeń wszystkich osób, które wejdą na teren firmy. Każde zgłoszenie może zostać zaakceptowane lub odrzucone. Dzięki tej funkcji przedsiębiorstwo ma pełną kontrolę nad tym, czy osoba, która próbuje wejść na teren przedsiębiorstwa jest do tego uprawniona.

Rejestr odwiedzin

W przejrzysty i bardzo prosty sposób funkcja ta przedstawia wszystkie zaplanowane wizyty, a także wskazuje kto obecnie przebywa w firmie.

Przepustki

Funkcja przepustki umożliwia zarządzanie zezwoleniami do wejścia na teren firmy. Przepustki mogą być przypisywane od konkretnych osób bądź organizacji.

Poziomy przepustek

W oprogramowaniu BImanago istnieje możliwość określenia konkretnych typów przepustek, które obowiązują w firmie. Każdy typ przepustki posiada swoją unikalną nazwę, kolor oraz kod. Funkcja ta zapewnia pełną kontrolę nad wydawaniem zezwoleń oraz uprawnień.

W oprogramowaniu BImanago istnieje możliwość określenia konkretnych typów przepustek, które obowiązują w firmie. Każdy typ przepustki posiada swoją unikalną nazwę, kolor oraz kod. Funkcja ta zapewnia pełną kontrolę nad wydawaniem zezwoleń oraz uprawnień.

Elastyczność modułu daje możliwość wybrania jednego z czterech trybów pracy tak aby dostosować poziom sformalizowania procesu do każdej firmy.

 

Do wyboru mamy:

 

Uproszczoną ewidencję bez wydawania przepustek

 

Ewidencję z koniecznością wystawienia wniosku o wejście dla gościa

 

Ewidencję z wydawaniem i zwrotem przepustek

 

Ewidencję z koniecznością wystawienia i zatwierdzenia wniosku o wejście gościa

Główne funkcje

Właściciel firmy ma dostęp do bieżącej poczty, dzięki czemu w każdej chwili może kontrolować wychodzące oraz przychodzące maile.

Możliwość ewidencji poczty pomiędzy oddziałami oraz filiami w każdym momencie.

Elektroniczny rejestr korespondencji umożliwia automatyczne klasyfikowanie zasobów dokumentalnych. Kategoryzacja dokumentów pozwala na odpowiednie uporządkowanie oraz sortowanie pism.

Moduł korespondencja zapewnia dostęp do wspólnej bazy kontrahentów oraz pracowników, co pozwala na sprawne zarządzanie procesami zachodzącymi w firmie.

Nasze oprogramowanie BImanago pozwala na prosty i szybki eksport ewidencji do plików MS Excel. Dzięki temu wszystkie najważniejsze dane będą znajdować się w jednym miejscu w przejrzystej formie.

W module korespondencja możliwe jest nadawanie dostępu do poczty wybranym osobom. Proces ten przebiega z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, dzięki czemu do korespondencji mają dostęp tylko osoby do tego upoważnione.

Dostęp do aktualnej poczty z każdego miesiąca

Organizacja poczty wewnętrznej

Kategoryzacja dokumentów

Integracja

Eksport ewidencji do plików MS Excel

Bezpieczeństwo

Zarządzanie biurem nigdy nie było takie proste!

System BImanago pozwala na efektywne zarządzanie biurem oraz sekretariatem każdej firmy. Wszystkie potrzebne dane znajdują się w jednym miejscu, co w znacznym stopniu usprawnia procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Moduły biurowe dostępne w naszym oprogramowaniu to rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

 

Dodatkowo aplikacja umożliwia pełną integrację oraz płynny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi modułami, co zapewnia o jej sprawnym funkcjonowaniu.

Już teraz usprawnij procesy zachodzące w Twojej firmie!