Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie ze strony internetowej https://bimanago.com oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Jako Użytkownik zapoznaj się z jej postanowieniami. W Polityce Prywatności i Cookies informujemy Cię, w jaki sposób troszczymy się o dane naszych Użytkowników, jak je przetwarzamy, komu je powierzamy i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://bimanago.com.

2. Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest RnD.Aero Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 55, 35-205 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711668, NIP: 5170386047, REGON: 36908193000000, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 PLN, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Karola Urban – członka zarządu, Magdalenę Agnieszka Mróz – prezesa zarządu.

3. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych oraz o prywatność Użytkownika Strony. Cieszymy się, że odwiedziłeś/aś naszą Stronę. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies prosimy kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: pomoc@bimanago.pl.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

§ 2 Definicje

Administrator – RnD.Aero Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 55, 35-205 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711668, NIP: 5170386047, REGON: 36908193000000, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Karola Urban – członka zarządu, Magdalenę Agnieszka Mróz – prezesa zarządu.

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona – strona internetowa oraz blog znajdujące się pod adresem https://bimanago.com/ oraz https://bimanago.pl.

Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej https://bimanago.com/rejestracja, a dostępne pod adresem https://nazwa_konta.bimanago.pl, gdzie nazwa_konta to ustawiona przez Użytkownika podczas rejestracji nazwa konta – umożliwiające dostęp do zamówionych i zakupionych Usług zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, który Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować podczas rejestracji Konta.

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3 Kto jest administratorem danych osobowych użytkownika ?

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest: RnD.Aero Sp. z o. o. z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Warszawska 55, 35-205 Rzeszów
, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711668, NIP: 5170386047, REGON: 36908193000000, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Karola Urban – członka zarządu, Magdalenę Agnieszka Mróz – prezesa zarządu.

§ 4 Dane osobowe i zasady ich przetwarzania. Czy podanie danych jest dobrowolne ? Co jest konsekwencją ich niepodania ?

1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

2. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art.
6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać,
a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

§ 5 W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane osobowe użytkownika podawane w ramach korzystania ze strony ?

1. Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

1) wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);

2) wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

3) udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

4) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

5) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

6) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

7) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

8) kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już naszym klientem;

9) tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

10) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

11) analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

12) wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

13) zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

14) badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

15) w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

16) w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

17) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

18) w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

19) w celu obsługi fanpage firmowego na Facebooku (Meta Platforms) i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

20) w celu obsługi konta firmowego na Linkedin i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

21) w celu obsługi konta firmowego na Twitter i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

22) w celu obsługi kanału firmowego na YouTube i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

23) w celu kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, typu Facebook Leads Ads lub Facebook Custom Audience, You Tube oraz kierowania remarketingu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową).

2. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

§ 6 W jaki sposób zbierane są dane ?

1. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).

2. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej polityki.

3. Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na Stronie, o czym jest mowa w dalszej części polityki prywatności.

§ 7 Jakie są uprawnienia Użytkownika ?

1. Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15 – 21 RODO tj.:

1) prawo dostępu do treści jego danych,

2) prawo do przenoszenia danych,

3) prawo poprawiania danych,

4) prawo sprostowania danych,

5) prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,

6) prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,

7) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

9) prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłam do treści RODO.

3. Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: pomoc@bimanago.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, który został podany w niniejszej polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

§ 8 Czy Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę ?

1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

3. Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

§ 9 Czy przekazujemy dane użytkownika do państw trzecich ?

1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich.

2. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook (Meta Platforms) i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook (Meta Platforms) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług.Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

1) współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),

3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

3. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo: Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl; Meta Platforms Ireland Limited (czyli Facebook): https://www.facebook.com/privacy/explanation; UAB MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

4. Obecnie usługi oferowane przez Google (Meta Platforms) oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 10 Jak długo przechowujemy dane Użytkownika ?

1. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

a) przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,

b) przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,

c) przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,

d) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,

e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,

f) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

§ 11 Działalność w mediach społecznościowych – Meta Platforms (Facebook), LinkedIn, YouTube i Twitter.

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil prowadzony przez Administratora w mediach społecznościowych tj.: Meta Platforms (Facebook), Linkedin, YouTube i Twitter.

2. Twoje dane osobowe podawane na tych profilach w mediach społecznościowych Administratora będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania fanpage, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności fanpage. Do przetwarzania danych dochodzi w momencie, w którym Użytkownik, za pośrednictwem Meta Platforms (Facebooka), Linkedin, YouTube i Twitter będzie podejmował aktywność na tym profilu np. poprzez polubienie profilu, obserwowanie profilu, subskrybowanie kanału, udostępnienie postu, wysyłanie wiadomości za pośrednictwem profilu czy komentowanie opublikowanych przez Administratora postów.

3. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie fanpage/konta/kanału dostępnego w danych mediach społecznościowych. Zasady panujące na fanpage na portalu społecznościowym typu: Meta Platforms (Facebook), Linkedin, YouTube i Twitter są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Meta Platforms (Facebook) wynikają z regulaminu Meta Platforms (Facebooka), a zasady przebywania w portalu społecznościowym Linkedin wynikają z regulaminu Linkedin, zaś zasady przebywania w portalu społecznościowym YouTube wynikają z regulaminu YouTube, a zasady przebywania w portalu społecznościowym Twitter wynikają z regulaminu Twittera.

4. W każdej chwili możesz przestać obserwować dany fanpage na Meta Platforms (Facebooku), konto na Linkedin lub Twitter oraz kanał na YouTube. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z jego fanpage, czy jego kontem.

5. Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook, Linkedin, YouTube i Twitter na warunkach zawartych w jego regulaminie.

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia, istnienia fanpage, konta lub kanału na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie, czy też kliknięcie „Obserwuj” fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

7. Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Meta Platforms (Facebook), Linkedin, YouTube, czy Twitter współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym fanpage, serwisowi IT.

8. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Meta Platforms (Facebooka).

§ 12 Bezpieczeństwo danych

1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

3. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

§ 13 Kim mogą być odbiorcy danych osobowych ?

1. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to: hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze, dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są pliki mogące zawierać Twoje dane osobowe, dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury, podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe, pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

2. Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

3. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

4. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

5. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

§ 14 Czy powołaliśmy inspektora ochrona danych ?

1. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

§ 15 Czy profilujemy dane użytkownika ?

1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

2. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zamówienia. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

3. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

§ 16 Jakie formularze stosuje Administrator w ramach swojej Strony internetowej ?

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach swojej Strony:

a) formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, numer telefonu (ewentualnie), adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. Po zakończeniu kontaktu z Tobą, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.

b) formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika – Użytkownik ma możliwość założenia konta w sklepie internetowym i w tym celu powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podania danych tj. dane firmy: nazwa firmy, NIP, nazwa konta, oraz danych administratora, czyli: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Utworzenie konta odbywa się na zasadach podanych w Regulaminie świadczenia usług i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie.

Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta użytkownika. Pola oznaczone * lub zielonym obramowaniem są polami obowiązkowymi. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

§ 17 Technologie

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie: urządzenia z dostępem do sieci Internet, aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail, przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www, oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf.

§ 18 Polityka plików cookies

1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies („ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z naszej Strony. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać nasza stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.

4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej, czyli są to niezbędne pliki cookies Strony internetowej, ustawiane przez serwery internetowe Strony internetowej, pochodzące bezpośrednio ze Strony internetowej Administratora. Pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej – służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia, w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe, działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej. Te cookies są zawsze aktywne i nie można ich wyłączyć. Zgoda nie jest wymagana. Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż nasza strona).

5. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

a) Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal Meta Platforms – Facebook Facebook Ads (Facebook Custom Audiences) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator może również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Meta Platforms (Facebooka) w ramach reklam kontaktowych. Narzędzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Meta Platforms – Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Administrator może również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Meta Platforms – Facebooka w ramach reklam kontaktowych. Administrator może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób, które wyraziły zgodę na wysyłkę ofert (lub osób do nich podobnych lub do użytkowników, którzy polubili Fanpage) w ten sposób, że podane adresy e-mail zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że osoby te są jednocześnie użytkownikami platformy Meta Platforms – Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej.
W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza kontaktów. Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika. Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca portalu Meta Platforms (Facebook) może łączyć te informacje z informacjami jakie Użytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta w portalu Meta Platforms – Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Meta Platforms – Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W każdej chwili można zrezygnować z plików cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam remarketingowych np. na https://www.facebook.com/help/1075880512458213/. Użytkownik korzystając ze strony wyraża zgodę na instalację wskazanego cookie na swoim urządzeniu końcowym.

b) Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu
i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.
Zgoda jest wymagana. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

c) Powiadomienia typu web push, z poziomu przeglądarki – w celu lepszej komunikacji z Użytkownikiem oraz szybszego przekazywania mu wartościowych treści czy ofert, Administrator umożliwia wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień typu web push z poziomu przeglądarki Użytkownika. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień web push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję). Zgoda na otrzymywanie ww. powiadomień może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień typu web push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.

d) Wtyczki kierujące do social mediów np. Meta Platforms (Facebook), LinkedIn, YouTube i Twitter. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Meta Platforms (Facebook), LinkedIn, YouTube i Twitter. Następnie posiada możliwość kliknięcia „Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.) znajdującego na portalu tj. LinkedIn, YouTube i Twitter. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, LinkedIn, YouTube i Twitter, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka, LinkedIn, YouTube, czy Twitter mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w danym portalu. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.

Powyższe wskazówki należy odnieść również do obsługi:

Facebook – fanpage znajdujący się pod adresem URL: https://www.facebook.com/BImanago-skuteczne-zarz%C4%85dzanie-organizacj%C4%85-113960771201981 BImanago – skuteczne zarządzanie organizacją,

Profilu na portalu społecznościowym LinkedIn, znajdującego się pod adresem URL: https://www.linkedin.com/showcase/bimanago Bi Manago – zarządzanie organizacją.

e) YouTube. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC i pozwala na odtworzenie nagrań znajdujących się na stronach Administratora. YouTube może zapisywać na urządzeniu Użytkownika pliki cookies o odtworzeniach nagrań i przypisuje je do konta Użytkownika na YouTube, jeśli jest zalogowany. Korzystając z nagrań umieszczonych w portalu YouTube, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych przez SoundCloud zawiera polityka prywatności i regulamin tego portalu: https://policies.google.com/privacy i https://www.youtube.com/t/terms.

6. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

7. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 19 Zgoda na cookies

Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje.

§ 20 Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Data publikacji Polityki Prywatności: 03.04.2022r.