Pierwsze kroki w systemie BImanago

BImanago zostało stworzone z myślą o firmach, które stawiają na szybki i dynamiczny rozwój oraz poszukują rozwiązań, które ułatwią zarządzanie zachodzącymi procesami. Miło nam, że zdecydowałeś się korzystać z systemu BImanago i pożegnać chaos w swojej firmie.

Poradnik, który przygotowaliśmy opisuje pierwsze kroki w naszym systemie. Dzięki niemu pierwsze poruszanie się po panelu nie będzie stanowiło dla Ciebie żadnych problemów oraz w pełni wykorzystasz wszystkie funkcje i narzędzia, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Gwarantujemy, że korzystanie z naszego panelu jest bardzo proste i intuicyjne.

Moduły BImanago

W górnym menu systemu BImanago znajdziesz wszystkie moduły jakie możesz wykorzystać w swojej firmie: Słownik, Administracja, analiza finansowa, Biuro z modułami korespondencji i przepustek itp.

Po wybraniu danego modułu zobaczysz jego ekran główny oraz menu boczne (po lewej) umożliwiające nawigację po danym module.

Korzystanie z systemu analizy biznesowej BImanago krok po kroku

Analiza biznesowa umożliwia firmom szybkie i sprawne analizowanie danych teraźniejszych oraz przyszłych. Różnica między BImanago a dokumentami jakie otrzymujesz od księgowej jest taka, że księgowość powie Ci co było a BImanago powie Ci co będzie. Dzięki temu będziesz mógł podjąć decyzję o inwestycjach, nowych zakupach czy poszerzeniu kadry pracowników. Dzięki analizie biznesowej BImanago zobaczysz czy Cię na to stać.

Poniżej podpowiadamy, jak skonfigurować BImanago aby w pełni wykorzystać jego potencjał!

Na początku należy skonfigurować swoją firmę w zakładce Administracja.

1. Dodaj dane adresowe swojej firmy

Z menu po lewej stronie ekranu wybierz: Dane firmy. Otworzy się ekran z danymi Twojego przedsiębiorstwa, w prawym górnym rogu znajdziesz ikonę ołówka do edycji danych. Kliknij w nią i wypełnij pola formularza. Na końcu zatwierdź, klikając w ikonę dyskietki w prawym dolnym rogu ekranu.

2. Stwórz strukturę firmy

Dzięki niej poszczególni użytkownicy będą mieć pewien zasób wspólnych uprawnień, a Tobie będzie łatwiej zarządzać systemem.

W tym celu przejdź do zakładki: Lista działów i dodaj poszczególne działy jakie funkcjonują w strukturze Twojej firmy, np. Księgowość, Administracja, Marketing, Produkcja, Magazyn, Salon sprzedaży 1, Sklep firmowy 2 itp.

Każdy z działów może mieć osobny adres oraz wydzielone komórki.

W kolejnym kroku możesz zdefiniować grupy użytkowników z poszczególnymi uprawnieniami. W tym celu wybierz z Menu: Grupy użytkowników. Na ekranie wpisz nazwę grupy, np. Pracownicy księgowości, a następnie z opcji poniżej wybierz sekcje, do których ta grupa powinna mieć uprawnienia.

3. Dodaj pracowników użytkowników

W systemie rozróżniamy 3 rodzaje pracownika:

  • Administrator
  • Użytkownik
  • Pracownik

To od Ciebie zależy jaki wykorzystasz nasz system. Administratorami powinni być właściciele lub kadra zarządzająca przedsiębiorstwem. Pozostałych pracowników można dodać jako Użytkownika lub Pracownika.

Użytkownik to osoba mająca bezpośredni dostęp do systemu i może w nim pracować.

Natomiast Pracownik to osoba, która jest dostępna w systemie ale nie może się do niego zalogować. Jest to przydatne jeśli dział księgowy np. przygotowuje zlecenia delegacji i je rozlicza. W takim przypadku pracownik nie ma potrzeby logowania się samodzielnie do systemu, ale dział księgowy ma możliwość rozliczyć pracownika.

Wybierz opcję: Lista użytkowników, z menu po lewej stronie ekranu. Zobaczysz ekran z Twoimi danymi jako Administratora. Kliknij w przycisk: dodaj nowego użytkownika, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Pojawi się okno formularza do uzupełnienia. Możesz w nim:

  • wprowadzić dane użytkownika,
  • wybrać uprawnienia do systemu,
  • skonfigurować opcje dodatkowe, np. powiadomienia,
  • a także sprawdzić informacje o ostatnim logowaniu.

To wszystko na początek!

Już teraz możesz skutecznie zarządzać swoją firmą z pomocą naszego systemu do analizy biznesowej.