Systemy ERP – jak wykorzystasz je w swoim biznesie?

Każda firma, która chce stale zyskiwać na rentowności, musi funkcjonować wydajnie – w tym celu kluczowe jest odpowiednie dysponowanie jej zasobami. Nie jest to jednak proste zadanie, ponieważ w ich skład wchodzą wielorakie, skomplikowane aspekty działalności przedsiębiorstwa, np. sprzedaż, księgowość, kadry czy produkcja, które są też zwykle bardzo rozbudowane. Jak zatem sprawnie zarządzać poszczególnymi procesami? Z pomocą przychodzą tu systemy ERP.

Czym są systemy ERP?

Pod pojęciem „systemy ERP” (z ang. Enterprise Resources Planning) rozumie się narzędzia informatyczne służące do zarządzania danym przedsiębiorstwem. Umożliwiają one firmom lepszy wgląd w operacje w łańcuchu dostaw, pomagają również w realokacji kapitału ludzkiego i finansowego lub tworzeniu bardziej wydajnych procesów biznesowych, które gwarantują dodatkowe oszczędności bez konieczności poświęcania jakości lub efektywności.

ERP – wsparcie dla biznesu

Dzięki zastosowaniu systemów ERP, przedsiębiorstwo może zyskać szereg korzyści. Do najważniejszych z nich należą:

  • czas – lepsze zarządzanie czasem, to zarazem poprawa produktywności, a wszystko dzięki temu, że nie traci się już go na ręczne uzupełnianie bazy danych; znika również konieczność powielania do niej tych samych elementów;
  • koszty – ERP umożliwia zarówno automatyzację procesów, jak i redukcję kosztów, ale również lepszą kontrolę przepływów finansowych;
  • jakość – dzięki wdrożeniu bardziej wydajnych systemów, firma dodatkowo podnosi jakość swoich usług;
  • komunikacja – pracownicy otrzymują dostęp do innych działów firmowych, przez co mogą sprawniej komunikować się między sobą;
  • eliminacja błędów – automatyzacja wprowadzania danych sprawia, że ryzyko pomyłki jest o wiele mniejsze niż w przypadku manualnego uzupełniania arkuszy lub dokumentów;
  • decyzyjność – osoby decyzyjne nie muszą tracić czasu na wykonywanie szczegółowych analiz przed podjęciem decyzji, ponadto mają dostęp do danych w o wiele bardziej przejrzystej formie, np. diagramów czy wykresów;
  • obsługa klienta – dzięki sprawniejszemu i szybszemu dostępowi do kluczowych informacji poprawia się również wydajność pod kątem wsparcia klientów, a to z kolei zaprocentuje w przyszłości zwiększeniem ich liczby;
  • bezpieczeństwo danych – ograniczając standardową, papierową dokumentację, minimalizuje się ryzyko kradzieży danych lub tego, że mogą one trafić w niepowołane ręce. Cyfryzacja bazy danych jest gwarancją bezpieczeństwa i trwałości tejże dokumentacji;
  • sprzedaż – systemy ERP podnoszą produktywność firmy, co w połączeniu z wyższą jakością usług i obsługi klienta automatycznie generuje wzrost sprzedaży.

Podsumowanie

W przypadku, gdy nie jesteśmy zadowoleni z produktywności naszej firmy, jest to sygnał, że pora wdrożyć nowe rozwiązania. Zastosowanie systemów ERP jest pierwszym, niezbędnym krokiem ku temu, aby podnieść jakość i efektywność przedsiębiorstwa, zwiększyć zwrot z inwestycji, a jednocześnie zyskać oddanych i lojalnych klientów.