Analiza biznesowa – 8 rzeczy, o których musisz pamiętać

Aby skutecznie wprowadzić zmiany, potrzeba się do nich solidnie przygotować. Poznaj osiem niezbędnych elementów, dzięki którym przeprowadzisz sprawną i skuteczną analizę biznesową w swojej firmie.

Proces analizy biznesowej

Analiza biznesowa polega na weryfikacji pewnego ściśle określonego obszaru działalności firmy. Umożliwia to m.in. zrozumienie, jak przebiegają dane procesy, usprawnienie ich, podtrzymanie dobrych praktyk, ale przede wszystkim wdrożenie nowych rozwiązań.

Poniżej prezentujemy 8 fundamentów skutecznej analizy biznesowej:

  • Jasny i konkretny cel

Bez celu jesteśmy niczym statek, który błądzi po oceanie, dlatego na początek trzeba pamiętać o dobrze sformułowanych, precyzyjnych celach – pomocna będzie tu np. metoda SMART, wspomagająca ich prawidłowe wyznaczanie.

  • Umiejętność słuchania

Słuchanie to podstawa, jeżeli chodzi o naszą codzienną komunikację, toteż nie należy go zaniedbywać – bardzo dobrą praktyką jest wychodzenie z własną inicjatywą do klientów i współpracowników poprzez pytania i rozmowę, aby zawczasu poznać ich oczekiwania.

  • Obecna sytuacja

Zanim dokonamy analizy biznesowej, warto dokładnie zapoznać się z tym, w jaki sposób reguły biznesowe są na chwilę obecną określane i wykonywane – pozwoli to lepiej przygotować się do procesu analitycznego.

  • Nie polegaj na ostatecznym rozwiązaniu

Analiza biznesowa powinna obejmować również ocenę wdrożonego rozwiązania i jego efektywność. Jeśli okaże się, że nie spełniło ono pierwotnych założeń, należy jej wówczas ponownie przeanalizować i zmodyfikować.

  • Ściśle ustalone kryteria

Wypracowane reguły należy sprecyzować tak, aby były one zrozumiałe w razie wątpliwości oraz zawsze łatwo dostępne dla upoważnionych osób.

  • Nowoczesne metody

Choć często mówi się, że „lepsze jest wrogiem dobrego”, nie należy obawiać się wdrażania nowych rozwiązań – umożliwiają one usprawnienie pracy firmy, a także wyprzedzenie działań konkurencji.

  • Ciągła aktualizacja

Reguły biznesowe z czasem mogą tracić na aktualności, dlatego, jeśli zajdzie taka potrzeba, należy je redefiniować, aby były dostosowane do bieżących zadań lub wymagań.

  • Nieustanna weryfikacja

Ten punkt wiąże się ściśle z ostatecznym rozwiązaniem ustalonym w wyniku analizy biznesowej (patrz pkt 4), lecz w tym przypadku należy w sposób ciągły weryfikować i dopasowywać również metody przeprowadzania tejże analizy.

Podsumowanie

Podczas analizy biznesowej trzeba pamiętać o wielu rozmaitych aspektach, jednak ich wyegzekwowanie stanie się o wiele prostsze i mniej czasochłonne, jeżeli z tyłu głowy będziemy mieli kilka podstawowych zasad. Nieocenioną pomocą może okazać aplikacja BImanago, dzięki której z łatwością przeanalizujesz m.in. przychody i koszty w swojej firmie a także zaplanujesz przyszłe wydatki czy wpływy. To tylko niektóre z możliwości jakie daje BImanago. Sprawdź je wszystkie: http://bimanago.com/