Jak Business Intelligence manager może pomóc w analizie biznesowej?

Dobra analiza biznesowa stanowi kluczowy czynnik dla pomyślnej realizacji danego projektu, a do tego potrzebny jest kompetentny analityk biznesowy. Warto jednak wiedzieć, że również BI manager może znacząco podnieść jakość takiej analizy. W jaki sposób?

Na czym polega analiza biznesowa?

Słowo „analiza” oznacza ni mniej, ni więcej rozważenie np. danej kwestii, a następnie opracowanie i zestawienie wyciągniętych z niej wniosków. Podobnie jest w przypadku analizy biznesowej – oznacza sprecyzowanie potrzeb i wymagań klienta, a następnie przygotowanie odpowiednich rozwiązań. Umożliwia to zwiększenie konkurencyjności na rynku wybranej firmy.

Osobą, która pomoże klientowi w opracowaniu jego rekomendacji, jest analityk biznesowy – pośrednik między nim a wybranym działem biznesowym, np. IT.

Business Intelligence – co oznacza?

Business Intelligence (BI) ma na celu wsparcie i ułatwianie w podejmowaniu decyzji biznesowych. System ten umożliwia ponadto organizacji dostęp do informacji z wielu obszarów rynku, które są kluczowe dla realizacji określonych zadań, np. sprzedaży lub marketingu.

BI różni się od analizy biznesowej tym, że kładzie nacisk na działania w czasie teraźniejszym, pomijając dane historyczne. Umożliwia ono obniżenie kosztów firmowych, oferuje lepsze standardy w zakresie prowadzenia i danych, a przy tym ogranicza ryzyko popełnienia błędów i podjęcia złych decyzji.

Business Intelligence – charakterystyka

Business Intelligence wykorzystuje zaawansowane statystyki i analizy, tak aby pomóc firmom w opracowaniu właściwych wnioski z analizy danych, ale też w przygotowaniu w oparciu o nie rozmaitych prognoz biznesowych.

Obecnie na rynku dostępny jest szereg różnych narzędzi BI, które można uporządkować w zależności od wybranego obszaru:

  • DSS – analiza danych i raportów;
  • EIS – wsparcie pracowników wyższego szczebla;
  • MIS – wsparcie dla kadry zarządzającej;
  • GIS – system informacji geograficznej;
  • OLAP – system analizy wielowymiarowej;
  • CRM – systemy do zarządzania relacjami z klientami.

Podsumowanie

Dobry BI manager usprawni zarządzanie zgromadzonymi w trakcie analizy biznesowej danymi. Warto skorzystać z jego pomocy, gdy tu i teraz potrzebne jest wsparcie w zakresie zwiększenia wydajności firmy lub usprawnienia jej działania.